Please rotate or maximize your screen to display website.
Download
Register
Login
News
Ranking

News


Here is the list of changes in this patch. You can click to see full list.

ENGLISH

 • GENERAL
  • Added nametag effects to Backrooms Entity, 200IQ, Youtuber, Streamer, and Cute Cat nametags.
  • Fixed some translation errors.
  • Added inventory, quests, and abilities buttons to the main screen on mobile.
  • Daily pets can no longer level up.
  • Now you can see the direction you are facing on the map panel.
  • Removed the pot from the Lucky Wheel and added a short-term effective %100+ EXP Buff instead.
  • While in Group and World chat, other texts will now be visible.
  • DEX stat will no longer affect jumping height, resolving the issue of skill dodging in arenas.
  • Added sound and visual effects for critical hits.
  • Added an extra text indicating the gender requirement for gender-specific items.
  • Greatly improved the issue of characters teleporting to the wrong location due to ping.
  • Now you can easily teleport to Pyramid and Town Of Atarah maps from the "Traveling Commander" NPC at Tonka Castle.
  • Now you can easily teleport to Honam Kingdom by pressing the town button at the bottom-left of your inventory.
  • Weapons will now remain visible in FPS mode.
  • Items obtained from fishes will now stack.
 • GUILD
  • Added a guild search system, now family leaders can announce their guilds to players from the guild panel (G key), and players can apply to suitable families from the "Find Guild" list on the Guild Panel.
  • Fixed an issue where the family description sometimes wouldn't appear.
 • RATES
  • Slightly increased the drop rates of low-level quest items.
 • RANKED ARENA
  • Fixed an issue with teleporting from the Arena to the town.
  • Redesigned the Ranked Arena event to be 1v1.
  • Expanded the battlefield of Ranked Arena.
 • MATCHMAKING
  • If you encounter the same player again and win, you will now receive a lower Elo rating.
 • FIXES
  • Fixed an issue with the Slime boss getting stuck inside walls.
  • Fixed the stuck issue related to fishing.
  • Fixed an issue on the Rabbit Hole map.
  • Fixed an issue with the Steam Interface UI not opening.
 • RAID
  • Slightly reduced the health of Azure Sky Dragon.
 • QUEST
  • Added a button to the quest panel to view active quests.
  • Added an exclamation mark above creatures for which you have active quests.
  • Changed the direction arrow leading to quests; Yummy will now guide you.
  • You can now select the target quest by clicking on the circular boxes in your quest panel to have Yummy accompany you on that quest.
  • Mystic Swamp Patrol quest made easier.
  • Morning Plains Patrol quest made easier.
  • Dark Swamp Patrol quest made easier.
  • The Farming profession quest will now only require planting seeds.
  • Added the Daily Escape Room Event quest.
 • MOB
  • Removed the ability of the Devil Wornak monster.
 • INTERFACE
  • Redesigned the world portal interface.
 • CLASSES
  • ARCHER
   • Removed the somersault animation from the Archer class's normal attack.
   • Increased the speed of the Archer class's Spiral Shot ability.
   • Changed the activation order of the Archer class's Whirling Arrow and Arrow Rain abilities.
   • The Archer class's Arrow Rain ability can now be aimed in a desired area.
   • Fixed the issue where the player appeared in the wrong place after stunning with the Archer class.
  • WITCH
   • The Witch class's Lotus ability will now revive players instead of healing them. (Applies to Raid, Dungeons, etc., not valid in special maps.)
   • Reduced the cooldown duration of the Witch class's Grand Heal Aura ability from 30 seconds to 20 seconds.
   • Changed the activation order of the Witch class's Lotus and Grand Heal Aura abilities.
   • Updated the Witch class's Spiral Power attribute to provide 10%+ Damage.
   • Updated the Witch class's Magic Circle attribute to provide 10%+ Defense.
   • Now, the Witch class's Spiral Power and Magic Circle buffs can be used on other players as well.
 • UPGRADE ITEM
  • New item enhancement system
   • Items up to +8 will no longer disappear when failing enhancement but will instead be damaged.
   • Damaged items will lose 2 enhancement levels.
   • You can buy Repair Tools from the fisherman to fix damaged items.
   • Obtain the required Fish Gems to purchase Repair Tools by crafting 3 Fishbones.
   • Use Repair Tools to repair your items at the blacksmith.
 • CRAFT ITEM
  • Now, all craftable items list is displayed next to the craft window.
  • When crafting, the crafted items will now stack in your inventory.
 • EVENT
  • New Room Escape event added to the game.
   • Event times are at server time: 03:00, 11:00, 19:00.
   • The objective of the event is to navigate through trap-filled rooms and find the boss room within 10 minutes.
   • There is power equalization in the event area, so each player will deal the same damage to every creature.
   • When the boss is defeated, you can choose a card to win rare rewards.
 • OPTIMIZATION
  • Server optimizations has been made.
  • Game optimizations has been made.
 • ANTI-CHEAT
  • AGN9 is updated, macro detection system is improved.
 • AC SHOP
  • Oceanarium & Volcanium weapon sets added to the AC Shop.
  • Hot Summer costume set added to the AC Shop.
  • Repair Tool (Non-Tradable) added to the AC Shop.

TÜRKÇE

 • GENEL
  • Backrooms Entity, 200IQ, Youtuber, Streamer ve Cute Cat nametaglarına efekt eklendi.
  • Bazı çeviri hataları düzeltildi.
  • Mobilde envanter, görevler ve yetenekler butonu ana ekrana eklendi.
  • Günlük petler artık seviye atlayamayacak.
  • Artık harita panelinde baktığımız yönü görebileceğiz.
  • Şanslı çarkdaki pot kaldırıldı yerine kısa süreliğine etkili %100+ EXP Buff'u eklendi.
  • Artık Grup ve Dünya chatindeyken, diğer yazılar da gözükecek.
  • Artık DEX zıplama yüksekliğini etkilemeyecek, bu sayede arenalarda zıplayarak skilleri dodgeleme sorunu düzelecek.
  • Kritik vuruşlara ses ve görsel efekt eklendi.
  • Cinsiyet uyumu gereken eşyalarda eşyanın cinsiyetini belirten ekstra bir yazı eklendi.
  • Karakterlerin ping yüzünden yanlış noktaya ışınlanma sorunları büyük oranda iyileştirildi.
  • Artık Tonka Castle'deki "Gezgin Emir" NPC'sinden kolayca Piramit ve Town Of Atarah haritalarına ışınlanabilirsiniz.
  • Artık envanterinizde sol aşağıda bulunan town butonuna basarak Honam Kingdom'a kolayca ışınlanabilirsiniz.
  • Artık FPS modda silahlar görünür kalacak.
  • Artık balıklardan çıkan itemler stacklenecek.
 • AİLE
  • Aile arama sistemi eklendi, artık aile sahipleri Aile panelinden (G Tuşu) seçenekler kısmına giriş yapıp ailelerini oyunculara duyurabilirler, oyuncular da Aile panelindeki "Aile Bul" listesinden kendilerine uygun olan aileleri seçip başvurabilirler.
  • Bazı durumlarda aile açıklamasının gözükmeme durumu düzeltildi.
 • ORANLAR
  • Düşük seviyeli görev itemlerinin drop rateleri biraz arttırıldı.
 • RANKED ARENA
  • Arena'dan şehire ışınlanma ile ilgili bir hata düzeltildi.
  • Ranked Arena etkinliği 1v1 olacak şekilde yeniden düzenlendi.
  • Ranked Arena savaş alanı genişletildi.
 • MATCHMAKING
  • Aynı oyuncuyla tekrar karşılaşırsanız kazandığınızda daha düşük Elo puanı alacaksınız.
 • DÜZELTMELER
  • Slime boss'unun duvarların içinde kalma hatası düzeltildi.
  • Balıkçılık ile ilgili takılma hatası düzeltildi.
  • Rabbit Hole haritasındaki bir hata düzeltildi.
  • Steam Arayüzünün açılmama hatası düzeltildi.
 • RAID
  • Azure Sky Dragon'un canı biraz azaltıldı.
 • GÖREV
  • Görev paneline aktif görevleri görüntülemek için bir düğme eklendi.
  • Aktif görevleriniz olan yaratıkların üstünde ünlem işareti belirecek.
  • Yön gösteren ok göstergesi görevlere yönlendirme şekli değiştirildi, artık Yummy sizi yönlendirecek.
  • Hedef görevi seçmek için görev panelinizdeki daire şeklindeki kutulara tıklayarak Yummy'yi o görevde size eşlik etmesi için seçebilirsiniz.
  • Mystic Swamp Patrol görevi daha kolay hale getirildi.
  • Morning Plains Patrol görevi daha kolay hale getirildi.
  • Dark Swamp Patrol görevi daha kolay hale getirildi.
  • Çiftçilik mesleği görevi artık sadece bitki dikme gerektirecek.
  • Günlük Escape Room Etkinliği görevi eklendi.
 • MOB
  • Devil Wornak canavarının yeteneği kaldırıldı.
 • ARAYÜZ
  • Dünya portalı arayüzü yeniden tasarlandı.
 • SINIFLAR
  • ARCHER
   • Archer sınıfının normal saldırısından takla animasyonu kaldırıldı.
   • Archer sınıfının Spiral Shot yeteneğinin hızı artırıldı.
   • Archer sınıfının Whirling Arrow ve Arrow Rain yeteneklerinin aktivasyon sırası değiştirildi.
   • Archer sınıfının Arrow Rain yeteneği artık istenilen bir alanı hedef alacak şekilde kullanılabilecek.
   • Archer sınıfıyla stun attıktan sonra oyuncunun yanlış yerde görünme sorunu üzerinde çalışıldı.
  • WITCH
   • Witch sınıfının Lotus yeteneği artık oyunculara can basmak yerine onları canlandıracak. (Raid, Zindanlar vb. için geçerlidir, özel haritalarda geçerli değildir.)
   • Witch sınıfının Grand Heal Aura yeteneğinin bekleme süresi 30 saniyeden 20 saniyeye düşürüldü.
   • Witch sınıfının Lotus ve Grand Heal Aura yeteneklerinin aktivasyon sırası değiştirildi.
   • Witch sınıfının Spiral Power özelliği %10+ Hasar sağlamak üzere güncellendi.
   • Witch sınıfının Magic Circle özelliği %10+ Savunma sağlamak üzere güncellendi.
   • Artık Witch sınıfının Spiral Power ve Magic Circle buffları diğer oyunculara da uygulanabilir.
 • EŞYA YÜKSELTME
  • Yeni eşya güçlendirme sistemi eklendi
   • +8'e kadar olan eşyalar artık güçlendirme başarısız olursa kaybolmayacak, bunun yerine kırılacak.
   • Kırılan eşyalar 2 seviye düşecekler.
   • Düşen eşyaları onarmak için balıkçıdan Repair Tool satın alabilirsiniz.
   • Repair Tool satın almak için gerekli Fish Gem'leri 3 Fishbone ile üretiminden elde edebilirsiniz.
   • Repair Tool'u demircide eşyalarınızı tamir etmek için kullanabilirsiniz.
 • EŞYA ÜRETME
  • Artık tüm üretilebilir eşyaların listesi üretim penceresinin yanında görüntüleniyor.
  • Artık üretim yaparken, üretilen eşyalar envanterinizde stacklenecek.
 • ETKİNLİK
  • Oyuna yeni Oda Kaçış etkinliği eklendi.
   • Etkinlik saatleri sunucu saati ile: 03:00, 11:00, 19:00.
   • Etkinliğin amacı, tuzak dolu odalardan geçip 10 dakika içinde patron odasını bulmaktır.
   • Etkinlik alanında güç eşitlemesi bulunmaktadır, bu nedenle her oyuncu her yarasa karşı aynı hasarı verecektir.
   • Boss yenildiğinde, nadir ödüller kazanmak için bir kart seçebilirsiniz.
 • OPTİMİZASYON
  • Sunucu optimizasyonları yapıldı.
  • Oyun optimizasyonları yapıldı.
 • HİLE KORUMASI
  • AGN9 güncellendi, makro algılama sistemi geliştirildi.
 • AC DÜKKANI
  • Oceanarium & Volcanium silah setleri AC Dükkanına eklendi.
  • Hot Summer kostüm seti AC Dükkanına eklendi.
  • Repair Tool (Takas Edilemez) AC Dükkanına eklendi.


Happy 1st anniversary, Aero Tales Online!

 • 100% EXP Event started for 24 hours! Afterward, the 20% EXP Event will continue for 1 Month.
 • 02.08.2023 - Server time event calendar is listed below.
  • 13.00 - Three times of hide and seek: Reward 10.000 AC
  • 14.00 - Pet racing event: Prize 10.000 AC
  • 15.00 - Boss event (Hulma, Azure Dragon, Celestial)
  • 16.00 - 1 Gold market event
  • 17.00 - Race event (3 People who come first to a random map) Reward: 10.000 AC
  • 18.00 - Boss Event (Hulma, Azure Dragon, Celestial)
  • 19.00 - Player seeking event! Reward: 10.000 AC
  • 20.00 - 2v2 Power equalized tournament PvP event. Reward: 5.000 AC per Match Won


Here is the list of changes in this patch. You can click to see full list.

 • [GENERAL]
  • Added extra skill slot for mount on mobile.
  • Added tag effect for God Mode tag.
  • Added tag effect for Beta Tester tag.
  • Friend list limit increased from 30 to 50.
  • Monster names become evident and the colors of the names will now change according to the power level of the monsters towards you.
   • The dark gray name indicates that the monster is much weaker than you and will not give experience.
   • The gray name indicates that the monster is weak and will give little experience.
   • The white name indicates that the monster is suitable for your level and will give good experience.
   • The red name indicates that the monster is stronger than you and will give average experience.
   • The dark red name indicates that the monster is much stronger than you and will give little experience.
 • [PERFORMANCE]
  • Performance improvements have been made on the DigiNet Arena map.
 • [MAP]
  • The Sudden War map has been completely renewed.
 • [TRANSLATION]
  • All item descriptions have been translated into supported languages.
 • [SYSTEM]
  • AOE Skill Assist and Directional Skill Assist have been added to the game settings for mobile users. When you activate these options, the initial aiming position of the skills will be above the target.
  • The fishing system has been renewed.
   • When the cursor is on the green area, you can fill the fishing bar by pressing PUSH or SPACE, when the bar is full, you will catch the fish.
 • [FIXES]
  • Adjusted the handle part of the Night Bow skin.
  • Fixed a bug in Red Clan Shoes(M) production cost.
  • Fixed bugs related to Devil Drako.
  • Some UI adjustments have been made.
  • Fixed some bugs related to light monsters in the Tower Of Sky map.
  • Fixed the Orc Boss monster's red carpet.
  • Adjusted Lucky Wheel and Piano UIs.
 • [QUEST]
  • Fish quest experience rewards increased.
  • Mystic Swamp patrol quest experience rewards increased.
 • [MATCHMAKING]
  • Premium tasks in the Matchmaking panel now easier. You can earn rewards by winning fewer matches.
 • [AC SHOP]
  • Beater costume set has been added to the AC Shop.
  • The Sunlight weapon set has been added to the AC Shop.
  • You can now preview houses before purchasing them.
 • [INFORMATION]
  • Estimated iOS release date: this week!
  • We continue to improve on the problem of the target appearing in the wrong place after the stun.

Pages: [1], 2, 3, 4, 5, 6,